วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

Five Spice Powder Substitute

1 t cinnamon,Ground
1 t cloves,Ground
1 t fennel seed
1 t star anise
1 t szechwan peppercorns

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น