วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

French Dip Gravy

1 cn beef broth,(10 ozs)
1 cn franco am beef gravy,(10
-ozs)
1 10 ozs ca,¥
1 c mush soup
Combine ingredients & warm in MW 6 min, covered. To serve, place in
cup in

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น