วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

Honey & Mustard Nugget Sauce

1/4 c honey
2 T prepared mustard.
Mix. makes 1/3 c sauce. Refg. covered. Use within 1 month.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น