วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

Mcdonald's Sweet And Sour Sauce For Nuggets

1 c Apricot Preserves
3 T Heinz 57 Sauce
3 T Italian Dressing
3 T Soy Sauce
Makes about 2 cups. Refrigerate up to 2 weeks.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น