วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

Pizza Hat Sauce And Toppings

menu for yor
Pizza Hat Sauce And Toppings
1 10 1/2 oz tomato soup
1 T dry oregano leaves
1/2 t garlic salt
1 toppings
8 oz mozzarella,shred
8 oz meunster,shred
1/3 c parmesan,grate
8 oz pepperoni,slice thin
1 8 ozs can mushrooms,drain

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น