วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

Red Robin Seasoning

menu for yor
Red Robin Seasoning
3 T salt
1 T tomato soup mix,Instant
2 t chili powder
1/4 t cumin
1/4 t black pepper,Ground
Combine the ingredients in a small bowl and stir well. Store in a
covered container.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น