วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

Macaroni Salad

1 elbow macaroni,(7 ozs)
-cooked
2 celery fine,Minced
1 T dry onion,Minced
1/3 c sweet pickles,Diced
1 1/2 c fat free miracle whip
1/2 c fat free mayo
1/4 t black pepper
1/4 t dry mustard
1 t sugar
1 salt,To Taste
Combine everything just as listed. Refg. salad tightly covered
several hour

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น