วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

Mcdonald's Big Mac Sauce

1 c Miracle whip
1/2 c Relish
1/3 c Kraft creamy french dressing
Orange Kind--Not Red Kind
1 T Sugar
1/4 t Black pepper
1 t Dry onion,Minced
Stir together and chill.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น