วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

Good Reasons Italian Dressing

1 T garlic salt
1 T onion powder
1 T sugar
2 T oregano
1 t pepper
1/4 t thyme
1 t basil
1 T parsley
1/4 t celery salt
2 T salt
1 envelope cream of chicken
-cup of so,up, mix
1/4 c cider vinegar
2 T water
2/3 c oil
Combine all ingredients. Shake well.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น